Doanh nghiệp tại Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN CẨM MINH

Mã số thuế: 4000774635 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn AXờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 4001035330 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn ASờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP MÀ COOIH

Mã số thuế: 4001101223 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trí
Giấy phép số: 33C7-000375/HTX
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV HÀO HƯNG ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001126002 - Đại diện pháp luật: Thang Văn Hóa
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC MÀ COOIL

Mã số thuế: 4001031255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thôn tà rèng, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

HẠT KIỂM LÂM RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG

Mã số thuế: 4001122456 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG BẢO AN

Mã số thuế: 4001106542 - Đại diện pháp luật: Lang Văn Sáng
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI HANG GỢP

Mã số thuế: 4001145622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tấn
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG A VƯƠNG

Mã số thuế: 4001145661 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tấn
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001193880 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon