Doanh nghiệp tại Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TÀI PHÁT

Mã số thuế: 4001219218 - Đại diện pháp luật: VĂN ĐỨC TÀI
Địa chỉ: Thôn Bến Giằng, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ THANH THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 4001216143 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Thiên
Địa chỉ: Cụm Pà Căng, Thôn Pà Ong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỄN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 4000308786 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cà Dy - Huyện Nam Giang - Quảng Nam, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000308803 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cà Dy - Huyện Nam Giang - Quảng Nam, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000308828 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cà Dy - Huyện Nam Giang - Quảng Nam, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CÔNG AN HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000308747 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thành mỹ, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000592804 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cà Dy - Huyện Nam Giang - Quảng Nam, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

ĐÀI TRUYỀN THANH - PHÁT LẠI TRUYỀN HÌNH HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000592667 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cà Rung, xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 4000659819 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cà Rung, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 4000659921 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn PaPăng, Xã Cà dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000681980 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cà Dy - Huyện Nam Giang - Quảng Nam, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000683970 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cà Dy - Huyện Nam Giang - Quảng Nam, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

TRẠM KỸ THUẬT NÔNG - LÂM NGHIỆP HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000685720 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cà Rung, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000686474 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pà Roong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC MIỀN NÚI QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000752381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quí Quý
Địa chỉ: Thôn Pà Dồn, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000802441 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pà păng, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000811774 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pà Roong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN BCC HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000869372 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pà Roong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 24 - 4

Mã số thuế: 4000924464 - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyên Bảo
Địa chỉ: Thôn Pà Roong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

PHÒNG Y TẾ HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4000969923 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Pà Roong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon