Doanh nghiệp tại Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TM & SX SÂM HẢI THỦY

Mã số thuế: 4001217429 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hải Thủy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỬU LONG

Mã số thuế: 0301395182 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Long
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

PHÙNG THỊ CHUNG

Mã số thuế: 4000404497 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG KIẾN NAM

Mã số thuế: 4000474409 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Bá
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH PHÚC CƯỜNG

Mã số thuế: 4000483812 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Tồn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 126

Mã số thuế: 4000498713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Anh
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG QUẾ

Mã số thuế: 4000532555 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: 4000621082 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam, xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 4000637558 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Dương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4000676557 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam, xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÀ GIANG

Mã số thuế: 4000684420 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Dưỡng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 4000684981 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam, xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Mã số thuế: 4000684967 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam, xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mã số thuế: 4000685537 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam, xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẢNG THÙY

Mã số thuế: 4000685657 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh Thùy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

HẠT KIỂM LÂM

Mã số thuế: 4000686273 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam, xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

KHO BẠC NHÀ NƯỚC NAM TRÀ MY

Mã số thuế: 4000695736 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG THCS-BTCX TRÀ MAI

Mã số thuế: 4000695711 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

THANH TRA HUYỆN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: 4000695944 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

HUYỆN ĐOÀN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: 4000695831 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Xem thêm
Administratoricon