Doanh nghiệp tại Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TM - DV THÁI MỸ

Mã số thuế: 4001216778 - Đại diện pháp luật: Trần Công Trước
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UBND XÃ QUẾ LÂM

Mã số thuế: 4000311274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quế Lâm - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN TRỖI

Mã số thuế: 4000633095 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Tứ Trung 1, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỢNG HỒNG

Mã số thuế: 4001033100 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Tứ Trung, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

HTX NN QUẾ LÂM

Mã số thuế: 4001129613 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sanh
Địa chỉ: Thôn Tứ Trung 1, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÕ CHÍ CÔNG

Mã số thuế: 4000624358 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Nhạn
Địa chỉ: Thôn Phú Gia, Xã Quế Phước, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TN PHAN THANH PHƯỚC

Mã số thuế: 4000805347 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Phước
Địa chỉ: Thôn Phú Gia II, Xã Quế Phước, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI

Mã số thuế: 4001033118 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thương
Địa chỉ: Thôn Phú Gia 1, Xã Quế Phước, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP QUẾ PHƯỚC

Mã số thuế: 4001181155 - Đại diện pháp luật: Trần Viết Thành
Địa chỉ: Thôn Đông An, Xã Quế Phước, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

UBND XÃ SƠN VIÊN

Mã số thuế: 4000526872 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Dũng
Địa chỉ: Xã Sơn Viên, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM PHÚ THỨ

Mã số thuế: 4000629268 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thê
Địa chỉ: Thôn Phước Bình Trung, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH SUỐI NƯỚC NÓNG BRAINSTONES SÔNG HÀN

Mã số thuế: 4000969680 - Đại diện pháp luật: Rudy Van Bork
Địa chỉ: Đường DT611, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN VIÊN

Mã số thuế: 4001036623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu Thảo
Địa chỉ: Thôn Phước Bình Tây, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NINA

Mã số thuế: 4001065536 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Na
Địa chỉ: Thôn Phước Bình Đông, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

HTX DVNN SƠN VIÊN

Mã số thuế: 4001128881 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ánh
Địa chỉ: Thôn Phước Bình Trung, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH SUỐI NƯỚC NÓNG MỸ SƠN

Mã số thuế: 4001139234 - Đại diện pháp luật: Hà Tấn Vĩnh
Địa chỉ: Thôn Phước Bình Đông, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TRƯƠNG VẠN LỢI

Mã số thuế: 4001156889 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Hải
Địa chỉ: Thôn Trung Yên, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

UBND XÃ QUẾ LỘC

Mã số thuế: 4000311394 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tân
Địa chỉ: Thôn 4 - Quế Lộc, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DUY HIỆU

Mã số thuế: 4000625009 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Sinh
Địa chỉ: Thôn Lộc Đông, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH LONG THỊNH PHÚ

Mã số thuế: 4000799693 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Thìn
Địa chỉ: Thôn Lộc Đông, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Xem thêm
Administratoricon