Doanh nghiệp tại Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ĐÌNH THUẬN

Mã số thuế: 4000807947 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Thuận
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ IT

Mã số thuế: 4000812182 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đạt
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CP TRUNG SƠN

Mã số thuế: 4000455646 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Tuấn
Địa chỉ: Khối 2B, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁNH LÊ

Mã số thuế: 4000901033 - Đại diện pháp luật: Trương Công Ánh
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM PHI

Mã số thuế: 4000482456 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tám
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4000693231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Chính
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÂM ĐỨC

Mã số thuế: 4000373055 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Đức
Địa chỉ: khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV XD TM HOÀNG LY

Mã số thuế: 4000629194 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Nho
Địa chỉ: Khối 2B, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG AGRITA - QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000495198 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tuấn
Địa chỉ: 44 Lê Quý Đôn, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THÀNH LỘC SƠN

Mã số thuế: 4000501388 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Bình
Địa chỉ: 183 đường Hồ Chí Minh-Khối 1, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯỜNG HỌC

Mã số thuế: 4000974017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: 17 Hoàng Diệu, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CP NGHĨA CHÁNH

Mã số thuế: 4000503265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Chỉnh
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƯ AN

Mã số thuế: 4001011918 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sư
Địa chỉ: 62 Quang Trung, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG THI

Mã số thuế: 4000708375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tài
Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY VINH

Mã số thuế: 4000504082 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Nuôi
Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG MẠNH

Mã số thuế: 4000687164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG LÂN TRANG

Mã số thuế: 4000297823 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Lân
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THUÝ BÌNH

Mã số thuế: 4000762125 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Bình
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4000991566 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC MỘT

Mã số thuế: 4000768511 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngọc
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon