Doanh nghiệp tại Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THÀNH LONG

Mã số thuế: 4001222958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 4001219722 - Đại diện pháp luật: Võ Hưng Bình
Địa chỉ: 119 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG HÂN

Mã số thuế: 4001214890 - Đại diện pháp luật: Lê Công Kiên
Địa chỉ: Số 60 đường Võ Nguyên Giáp, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO LIÊN XÃ THÀNH LỘC

Mã số thuế: 4001107200 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thanh Tuyền
Địa chỉ: Thôn 4A, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 4001135374 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mẫu
Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 4001141554 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Qua
Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DẪN XÃ PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001107320 - Đại diện pháp luật: Lưu Huyền Thoại
Địa chỉ: Thôn 5B, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001135180 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Ngộ
Địa chỉ: Thôn 5B, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001137780 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Ba
Địa chỉ: Thôn 5B, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC KIM

Mã số thuế: 4001067540 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh
Địa chỉ: Thôn Luông A, Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC KIM

Mã số thuế: 4001108236 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Tròn
Địa chỉ: Thôn Luông A, Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG

Mã số thuế: 4001112842 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Ba
Địa chỉ: Thôn Luông A, Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC CÔNG

Mã số thuế: 4001107031 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Mác
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phước Công, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS PHƯỚC CHÁNH

Mã số thuế: 4000675899 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Ngô
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Chánh, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TUYẾT TRUNG

Mã số thuế: 4001086198 - Đại diện pháp luật: Võ Nguyên Duyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC CHÁNH

Mã số thuế: 4001135409 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phước
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC CHÈ

Mã số thuế: 4001090437 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Thái
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: 4001111704 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hữu
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: 4001126852 - Đại diện pháp luật: Ubnd Xã Phước Mỹ
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC NĂNG

Mã số thuế: 4001107137 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Chơn Tâm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Năng, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Xem thêm
Administratoricon