Doanh nghiệp tại Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH CHÂU HY

Mã số thuế: 4001215703 - Đại diện pháp luật: Ðoàn Thị Phương
Địa chỉ: Thôn A Hu, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TM - DV TÂY GIANG

Mã số thuế: 4001214611 - Đại diện pháp luật: Triệu Tất Thắng
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH QUANG CHI

Mã số thuế: 4000459591 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Quang
Địa chỉ: Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 4000463189 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hiền
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂY GIANG

Mã số thuế: 4000464111 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG GIANG

Mã số thuế: 4000496498 - Đại diện pháp luật: Thái Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOVGREEN QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000500176 - Đại diện pháp luật: Wu Gwo Wei (Wu Dean G)
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG VỸ

Mã số thuế: 4000527033 - Đại diện pháp luật: Arâl Le
Địa chỉ: Thôn AGrồng, xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHÍNH LÂM

Mã số thuế: 4000591053 - Đại diện pháp luật: Trần Thái Chính
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4000594103 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ATIÊNG

Mã số thuế: 4000595428 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn A Hu, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

HUYỆN ỦY TÂY GIANG

Mã số thuế: 4000597087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã ATiêng, huyện Tây Giang, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

Mã số thuế: 4000597136 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY GIANG

Mã số thuế: 4000597418 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Mã số thuế: 4000597457 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TÂY GIANG

Mã số thuế: 4000598179 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 4000598203 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

UBMT TQVN HUYỆN TÂY GIANG

Mã số thuế: 4000598193 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG H.TÂY GIANG

Mã số thuế: 4000598186 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂY GIANG

Mã số thuế: 4000598210 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Xem thêm
Administratoricon