Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC EVIMIS

Mã số thuế: 4001217436 - Đại diện pháp luật: Trần Ly
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tiên Cảnh, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 4001214918 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 4, Xã Tiên Lộc, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM ĐÔ

Mã số thuế: 4001214410 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Ðô
Địa chỉ: Số 56 đường 10 tháng 3, Thị Trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000310658 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP Tiên Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

BAN QUẢN LÝ CHỢ TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000398860 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bình Phước, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 4000262186 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chánh
Địa chỉ: Khối phố Tiên Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH HƯƠNG TRẦM

Mã số thuế: 4000405941 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Huyên
Địa chỉ: Khối phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000433258 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000310665 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hường
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 4000310577 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Mã số thuế: 4000480829 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: KP Bình Phước, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

THANH TRA HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000521112 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000524000 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỆT KIM SƠN

Mã số thuế: 4000553629 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Đạt
Địa chỉ: KP Tiên Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC - VIỄN THÔNG HOÀNG LƯU

Mã số thuế: 4000571603 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Việt
Địa chỉ: Thôn Bình Phước, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000574971 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000604947 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

VĂN PHÒNG UBND & HĐND HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000604979 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG, HUỴỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000605034 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tiên kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam, Thị trấn Tiên kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH HẢI VINH

Mã số thuế: 4000614342 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Vinh
Địa chỉ: Tổ 25, khối phố Bình Phước, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Xem thêm
Administratoricon