Advertisement

Doanh nghiệp tại Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH GỖ SƠN KHẢI

Mã số thuế: 4300863300 - Đại diện pháp luật: TRẦN HUỲNH NHƯ
Địa chỉ: Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÁ 979

Mã số thuế: 4300859512 - Đại diện pháp luật: Phan Trọng Lễ
Địa chỉ: 22 Đinh Chín, Tổ dân phố Tài Năng, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300271216 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

UBND THỊ TRẤN BA TƠ

Mã số thuế: 4300271209 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Mã số thuế: 4300271248 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300271223 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 4300296933 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ HOẠCH HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300322816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn ba tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị trấn ba tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300322809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4300322823 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tưởng
Địa chỉ: Thị trấn Ba Tơ, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 4300298955 - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Hạnh
Địa chỉ: Tổ dân phố Đá Bàn, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CAO MUÔN

Mã số thuế: 4300305779 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: 46 Trần Toại, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 11/3

Mã số thuế: 4300375631 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ngọc Hải
Địa chỉ: 171 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NHẬT THẢO

Mã số thuế: 4300387027 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Nhựt
Địa chỉ: Tổ DP số 4 TT BaTơ, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN GỖ HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 4300406632 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Phúc
Địa chỉ: Tổ dân phố Đá Bàn, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300472579 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300472635 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

PHÒNG Y TẾ HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300472667 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

HỘI TÙ YÊU NƯỚC HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300472699 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300472681 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon