Doanh nghiệp tại Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HƯNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4300883000 - Đại diện pháp luật: HUỲNH THANH DUY
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Phổ Minh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 4300878138 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Đại
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Phổ Minh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ VUI

Mã số thuế: 4300864801 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Phổ Minh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH HOÀN

Mã số thuế: 4300351567 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Lâm An, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHỔ MINH

Mã số thuế: 4300585540 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Tự, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ MINH

Mã số thuế: 4300585565 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Tự, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON PHỔ MINH

Mã số thuế: 4300659552 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH SX & DVTM THANH SƠN

Mã số thuế: 4300807352 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Trường Sanh, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHỔ MINH

Mã số thuế: 4300825513 - Đại diện pháp luật: Võ Thượng Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Tự, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP HẢI VÂN

Mã số thuế: 4300834959 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Thức
Địa chỉ: Thôn Tân Tự, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon