Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CẢNG LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300271819 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CHÍN NGHĨA LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300815787 - Đại diện pháp luật: Nguyên Thị Triệu
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VIETFRESH

Mã số thuế: 4300831267 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Khuê
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SÁNG TẠO

Mã số thuế: 4300850862 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhất
Địa chỉ: Null, - , Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 4300852080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Thôn Đông, - , Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG AN HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300852475 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, - , Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300853327 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, - , Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

DNTN TRINH LỘC PHÁT

Mã số thuế: 4300856871 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tây An Hải, ., Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

UBND XÃ AN VĨNH

Mã số thuế: 4300248792 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300281447 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 4300303179 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Võ
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4300219142 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Nên
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY CP LÊ GIA

Mã số thuế: 4300342788 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tráng
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Mã số thuế: 4300476196 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 4300476189 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 4300476206 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300476277 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 AN VĨNH

Mã số thuế: 4300482753 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG AN VĨNH

Mã số thuế: 4300484944 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG

Mã số thuế: 4300505087 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Xem
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon