Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TRÍ VIỆT

Mã số thuế: 4300873926 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Trí
Địa chỉ: KDC Số 5, Thôn Tây An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CẢNG LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300271819 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CHÍN NGHĨA LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300815787 - Đại diện pháp luật: Nguyên Thị Triệu
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VIETFRESH

Mã số thuế: 4300831267 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Khuê
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SÁNG TẠO

Mã số thuế: 4300850862 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhất
Địa chỉ: Null, - , Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 4300852080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Thôn Đông, - , Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG AN HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300852475 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, - , Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300853327 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, - , Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

DNTN TRINH LỘC PHÁT

Mã số thuế: 4300856871 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tây An Hải, ., Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

UBND XÃ AN VĨNH

Mã số thuế: 4300248792 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300281447 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 4300303179 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Võ
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4300219142 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Nên
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY CP LÊ GIA

Mã số thuế: 4300342788 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tráng
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Mã số thuế: 4300476196 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 4300476189 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 4300476206 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300476277 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 AN VĨNH

Mã số thuế: 4300482753 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG AN VĨNH

Mã số thuế: 4300484944 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon