Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ANH QUÂN CENTRAL

Mã số thuế: 4300874888 - Đại diện pháp luật: Chế Long Phi
Địa chỉ: Thôn Long Châu, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XĂNG DẦU HUY HOÀNG

Mã số thuế: 4300102352 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hoài Thanh
Địa chỉ: Thôn Mai Lãnh, xã Long Mai, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THÁI MỸ

Mã số thuế: 4300324845 - Đại diện pháp luật: Lê Thái Mỹ
Địa chỉ: Thôn 3, xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ HUYỆN MINH LONG

Mã số thuế: 4300325077 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuần
Giám đốc công ty: Đặng Văn Trung
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH THANH

Mã số thuế: 4300294301 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THÀNH NGHĨA

Mã số thuế: 4300395998 - Đại diện pháp luật: Lý Ngoãn
Giám đốc công ty: Nguyễn Nghĩa
Giấy phép số: 3402000910
Địa chỉ: Thôn 2, xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 4300855557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU VIÊN

Mã số thuế: 4300778077 - Đại diện pháp luật: Trần Ngô Nhựt
Địa chỉ: Thôn Mai Lãnh Hữu, Xã Long Mai, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4300857988 - Đại diện pháp luật: Võ Duy Công
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT LỘC

Mã số thuế: 4300862579 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Vũ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MINH LONG THÀNH

Mã số thuế: 4300863773 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Thượng Đố, Xã Thanh An, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH ĐỊNH

Mã số thuế: 4300277680 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Định
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HIỆP TÍN

Mã số thuế: 4300324330 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Huyền
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH LONG

Mã số thuế: 4300360191 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngà
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN MINH LONG

Mã số thuế: 4300470099 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MINH LONG

Mã số thuế: 4300503883 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nhị
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN MINH LONG

Mã số thuế: 4300518495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Hiệp, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH HUYỆN MINH LONG

Mã số thuế: 4300519900 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH BINH

Mã số thuế: 4300540081 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Chính
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG AN HUYỆN MINH LONG

Mã số thuế: 4300558603 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon