Doanh nghiệp tại Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

UBND XÃ SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4300271897 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

DNTN THÁI BÌNH

Mã số thuế: 4300219417 - Đại diện pháp luật: Biện Thị Mười
Địa chỉ: Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

NGUYỄN THỊ HỒNG VƯƠNG (QUỐC HOÀNG)

Mã số thuế: 4300532179 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vương
Địa chỉ: Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 4300588051 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạ
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN NHẬT TOÀN

Mã số thuế: 4300698978 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4300753435 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4300755150 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Gò rinh, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4300755432 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Gò chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4300806976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Dũng
Địa chỉ: Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ KHÚC 2

Mã số thuế: 4300822960 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Anh
Địa chỉ: Ngã 3 Hà Thành, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG CHIẾN THIÊN

Mã số thuế: 4300854218 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Chiến
Địa chỉ: Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon