Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

PHÒNG ĐỊA CHÍNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300334000 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG KINH TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300342763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300380550 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN XUÂN THỦY

Mã số thuế: 4300390904 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nừng
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300428812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475146 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475227 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475202 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475259 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300477344 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300477369 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐINH TIÊN HOÀNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300478411 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300482834 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300482827 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY XANH MIỀN TRUNG QNG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GREEN LIFE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG XUÂN PHI MÃ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ EASKY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAKKA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV THANH LONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO HIỂM TRẦN VƯƠNG

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MAI HÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VIỆT HÒA PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY XANH VẠN PHÚC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PMV PRO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DUNG QUẤT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI GIA PHÁT AN

CÔNG TY TNHH ĐKMT

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ PEMEC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH NGỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ H.C HOLDING

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH DUY TRIẾT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM HIỆP PHÁT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TNT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LONG PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT DỊCH VỤ DƯƠNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ DAIVIETTOUR

CÔNG TY TNHH ĐT TMDV AN PHÁT

CÔNG TY TNHH TRUNG NAM HUY

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỨC VIỆT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TƯỜNG SANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH NIÊN VĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NTC

Administratoricon