Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

PHÒNG ĐỊA CHÍNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300334000 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG KINH TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300342763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300380550 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN XUÂN THỦY

Mã số thuế: 4300390904 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nừng
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300428812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475146 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475227 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475202 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475259 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300477344 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300477369 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐINH TIÊN HOÀNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300478411 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300482834 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300482827 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GREEN LIFE

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN MẶT TRỜI MIỀN TRUNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ VẤN VẠN NHẤT PHÚ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAKKA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC PHÚC THƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHÁY VÀ DỊCH VỤ KHOA NHIÊN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP VIỆT HƯNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP M&E MINH THẮNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HPARCHITECT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP GIA LINH

CÔNG TY TNHH NGA HIỂN

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN VIỆT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 599

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM DV TRIỆU KHANG

CÔNG TY TNHH GAS 247

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH QUANG

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VTN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG HOÀNG THIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIVIET

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÍN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP TOÀN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP MINH HƯNG

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN BUNI

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA DŨNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UYÊN PHƯỚC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ BÙI

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG KIẾT TƯỜNG

Administratoricon