Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG NGHĨA

Mã số thuế: 4300389419 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hảo
Giấy phép số: 3402000887
Địa chỉ: Thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300324235 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hàng Vang
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN HP

Mã số thuế: 4300344986 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thùy
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ HOÀ PHÁT

Mã số thuế: 4300353973 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Vũ
Địa chỉ: Đội 5, thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300354737 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Lợi
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 4300373722 - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Danh
Địa chỉ: Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300383600 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG AN HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300412650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473773 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473798 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473780 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473822 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473847 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473879 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473861 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473903 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473893 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

HẠT KIỂM LÂM TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473886 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473910 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473928 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon