Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BA MONG

Mã số thuế: 4300825211 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Danh
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG THIỆN

Mã số thuế: 4300760739 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VŨ HỒNG HÂN

Mã số thuế: 4300803693 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân Hồng
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG TÂN AN PHÚ

Mã số thuế: 4300803710 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đình Vương
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHÚ GIA TIÊN

Mã số thuế: 4300798323 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tiên
Địa chỉ: Thôn Sung Túc, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY LẮP GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 4300808130 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn Thanh Khiết, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂY HÀ

Mã số thuế: 4300813821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Do
Giấy phép số: 3407H00006
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÙNG BẢY

Mã số thuế: 4300843375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NỘI THẤT THANH HƯỜNG

Mã số thuế: 4300844749 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Sung Túc, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NINH KHANG TRANG

Mã số thuế: 4300851739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khanh
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO ANH ĐẠT

Mã số thuế: 4300853214 - Đại diện pháp luật: Cao Anh Đạt
Địa chỉ: Thôn Hổ Tiếu, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH BAO BÌ BẢO LÊ

Mã số thuế: 4300858822 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Bảo
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon