Doanh nghiệp tại Xã Tịnh ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 4300871037 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: QL 1A, thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH CHẤN HỌC

Mã số thuế: 4300733679 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hà
Địa chỉ: Đội 9, thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SĂM LỐP Ô TÔ THANH TÙNG

Mã số thuế: 4300763063 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG HỌC

Mã số thuế: 4300737539 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Học
Địa chỉ: Đội 9, thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦY THẠCH

Mã số thuế: 4300692630 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Trí
Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 4300366595 - Đại diện pháp luật: Dương Quốc Đạt
Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẠNH LIÊN

Mã số thuế: 4300673275 - Đại diện pháp luật: Vy Văn Thạnh
Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TÂM KHẢI

Mã số thuế: 4300641756 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Đội 8, thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN TRIỀU AN

Mã số thuế: 4300784401 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phùng
Địa chỉ: Đội 7, Thôn Đoàn Kết, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN LẠNH TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 4300785130 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MY BẢO

Mã số thuế: 4300786279 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Lý
Địa chỉ: Đội 8, thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV TRẦN ANH

Mã số thuế: 4300852789 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Trang
Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300794431 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Hoài
Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG CƠ KHÍ THÁI SƠN

Mã số thuế: 4300869888 - Đại diện pháp luật: Lê Trường Sinh
Địa chỉ: Đội 10, Thôn Độc Lập, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIỆU VY

Mã số thuế: 4300807659 - Đại diện pháp luật: Võ Quang Diệu
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HƯNG PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 4300781591 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Cụm dân cư số 8, thôn Bình Đẵng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI GIA BẢO

Mã số thuế: 4300834067 - Đại diện pháp luật: Lý Quốc Vương
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯƠNG LÚA

Mã số thuế: 4300834719 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CAO HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 4300835102 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Sinh
Địa chỉ: Thôn Tự Do, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN ĐỨC VƯƠNG

Mã số thuế: 4300811447 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ: Đội 8, Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon