Doanh nghiệp tại Xã Tịnh ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG CƠ KHÍ THÁI SƠN

Mã số thuế: 4300869888 - Đại diện pháp luật: Lê Trường Sinh
Địa chỉ: Đội 10, Thôn Độc Lập, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIỆU VY

Mã số thuế: 4300807659 - Đại diện pháp luật: Võ Quang Diệu
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HƯNG PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 4300781591 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Cụm dân cư số 8, thôn Bình Đẵng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI GIA BẢO

Mã số thuế: 4300834067 - Đại diện pháp luật: Lý Quốc Vương
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯƠNG LÚA

Mã số thuế: 4300834719 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CAO HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 4300835102 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Sinh
Địa chỉ: Thôn Tự Do, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN ĐỨC VƯƠNG

Mã số thuế: 4300811447 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ: Đội 8, Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT DŨNG

Mã số thuế: 4300843135 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Dũng
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NỘI THẤT TÂN THÀNH PHÁP

Mã số thuế: 4300850291 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Pháp
Địa chỉ: Đội 4, thôn Hạnh Phúc, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon