Doanh nghiệp tại Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DH CONS

Mã số thuế: 4300869567 - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Đường
Địa chỉ: Thôn Quang Mỹ, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY HẢI SẢN VẠN HƯNG

Mã số thuế: 4300826108 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Toàn
Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ BETAGOLD

Mã số thuế: 4300759733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Thôn Minh Quang, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỊNH TIẾN ĐÔNG

Mã số thuế: 4300786991 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tin
Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG TÀU BIỂN VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 4300780333 - Đại diện pháp luật: Trang Việt Cường
Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 4300788646 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Cảng cá Tịnh Hòa, thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THÀNH HUY

Mã số thuế: 4300799260 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Xuân An, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘ THÀNH VIÊN TRƯỜNG HẢI VƯƠNG

Mã số thuế: 4300839442 - Đại diện pháp luật: Trần Trung
Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THIÊN LẠC

Mã số thuế: 4300841586 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Thiên Lạc
Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM & DỊCH VỤ HỒNG NGUYỄN

Mã số thuế: 4300842526 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cô Va
Địa chỉ: Thôn Xuân An, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM NGUYỆT HẰNG

Mã số thuế: 4300863251 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VƯƠNG AN KHANG

Mã số thuế: 4300863678 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Diễm
Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG THỐNG

Mã số thuế: 4300856173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thống
Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon