Doanh nghiệp tại Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG DỊCH VỤ HẬU CẦN THỦY HẢI SẢN SA KỲ

Mã số thuế: 4300876797 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tâm
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆU SANG

Mã số thuế: 4300874976 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sang
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HOA THÀNH

Mã số thuế: 4300729150 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Thành
Địa chỉ: Thôn An Vĩnh, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ XÃ TỊNH KỲ

Mã số thuế: 4300731167 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Thìn
Giấy phép số: 3407E00047
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH QUANG

Mã số thuế: 4300500265 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Đông
Giám đốc công ty: Đỗ Thanh Tú
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 4300815755 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Tuyết
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THẬT

Mã số thuế: 4300715278 - Đại diện pháp luật: Vũ Đại Nghĩa
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG PHƯỜNG ÁNH

Mã số thuế: 4300715133 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phường
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA LÂM

Mã số thuế: 4300393895 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tám
Địa chỉ: Thôn An Vĩnh, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN DIỄM HƯNG

Mã số thuế: 4300793117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HỒNG NGOÃN

Mã số thuế: 4300213831 - Đại diện pháp luật: Võ Lương
Địa chỉ: Thôn Kỳ Xuyên, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU DƯƠNG THANH SƠN

Mã số thuế: 4300317622 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THỌ SÂM

Mã số thuế: 4300327885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH KIM LONG AN

Mã số thuế: 4300753763 - Đại diện pháp luật: Lê Công Minh Duyệt
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ LOAN TRANG

Mã số thuế: 4300754492 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH XĂNG DẦU THỌ SÂM

Mã số thuế: 4300825947 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sâm
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DANH LAN

Mã số thuế: 4300759490 - Đại diện pháp luật: Võ Công Danh
Địa chỉ: Xóm Kỳ Bắc, thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC ĐẠT

Mã số thuế: 4300777348 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Mến
Địa chỉ: Thôn Kỳ Xuyên, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM THANH SA

Mã số thuế: 4300805764 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Sa
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NGHỀ CÁ AN KỲ

Mã số thuế: 4300816290 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Trí
Giấy phép số: 340107000046
Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon