Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠP THANH HUYỆN BA CHẼ

Mã số thuế: 5700660850 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đạp Thanh, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠP THANH HUYỆN BA CHẼ

Mã số thuế: 5701103161 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bắc Xa - Đạp Thanh, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẠP THANH

Mã số thuế: 5701103267 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bắc Xa - Đạp Thanh, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠP THANH HUYỆN BA CHẼ

Mã số thuế: 5701103394 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hồng Tiếu, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LÂM SẢN ĐẠP THANH

Mã số thuế: 5701733639 - Đại diện pháp luật: Nịnh Văn Trắng
Địa chỉ: Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5701825914 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Lý
Địa chỉ: Thôn Hồng Tiến, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO AN ĐT

Mã số thuế: 5701953176 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Cương
Địa chỉ: thôn Hồng Tiến, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNH DƯƠNG

Mã số thuế: 5702038363 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Đạt
Địa chỉ: Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon