Doanh nghiệp tại Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY HOÀNG 668

Mã số thuế: 5702070889 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Kiên
Địa chỉ: Số nhà 12, khu Bình Công 2, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1TV XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC ANH

Mã số thuế: 5702067036 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ba
Địa chỉ: Thôn Pắc Pục, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VĂN PHÒNG PHẨM MINH HIẾU

Mã số thuế: 5702066522 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN NGHĨA
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5702059268 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Hưng
Địa chỉ: Số nhà 17, thôn Cửa Khẩu, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700102302 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

NHÀ NGHỈ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 5700102260 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chính
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BÌNH LIÊU QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5700102197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn
Địa chỉ: Khu Bình Công II, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỆN NƯỚC HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700300953 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nga
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700476308 - Đại diện pháp luật: La Tiến Hùng
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

DNTN - HÙNG BIỂN

Mã số thuế: 5700504964 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Khu Bình An, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HOÀ MỴ

Mã số thuế: 5700517057 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Duẫn
Địa chỉ: Khu Bình Công II, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH PHONG CẢNH

Mã số thuế: 5700527626 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo
Địa chỉ: Khu Bình Công II, thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

DNTN - HƯNG QUYỀN

Mã số thuế: 5700602231 - Đại diện pháp luật: Lục Thọ Quyền
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TÙNG THẮNG

Mã số thuế: 5700620110 - Đại diện pháp luật: Trần Quyết Thắng
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - KHÁT VỌNG

Mã số thuế: 5700633046 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Phương
Địa chỉ: Khu Bình Công 1, thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

MINH TUẤN

Mã số thuế: 5700688038 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lò
Địa chỉ: Khu Bình Công II - Thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700743296 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Bình Quyền thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

PHÒNG VĂN THỂ HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700760478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700761778 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700767508 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Xem thêm
Administratoricon