Doanh nghiệp tại Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN ĐĂNG

Mã số thuế: 5702100318 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Trang
Địa chỉ: Số 47, Đường Hoàng Cần, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÔI SAO XANH

Mã số thuế: 5702056549 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Khu Bình Đẳng, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TRUNG ANH GLOBAL

Mã số thuế: 5702086920 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải
Địa chỉ: Số nhà 17, Phố Lương Thực, Khu Bình Công II, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 5702062341 - Đại diện pháp luật: Lô Văn Trung
Địa chỉ: Khu Bình Công II, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 5702076947 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hương
Địa chỉ: Khu Nà Phạ 1, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY HOÀNG 668

Mã số thuế: 5702070889 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Kiên
Địa chỉ: Số nhà 12, khu Bình Công 2, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VĂN PHÒNG PHẨM MINH HIẾU

Mã số thuế: 5702066522 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN NGHĨA
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700102302 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

NHÀ NGHỈ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 5700102260 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chính
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BÌNH LIÊU QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5700102197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn
Địa chỉ: Khu Bình Công II, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỆN NƯỚC HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700300953 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nga
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700476308 - Đại diện pháp luật: La Tiến Hùng
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

DNTN - HÙNG BIỂN

Mã số thuế: 5700504964 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Khu Bình An, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HOÀ MỴ

Mã số thuế: 5700517057 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Duẫn
Địa chỉ: Khu Bình Công II, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH PHONG CẢNH

Mã số thuế: 5700527626 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo
Địa chỉ: Khu Bình Công II, thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

DNTN - HƯNG QUYỀN

Mã số thuế: 5700602231 - Đại diện pháp luật: Lục Thọ Quyền
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TÙNG THẮNG

Mã số thuế: 5700620110 - Đại diện pháp luật: Trần Quyết Thắng
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - KHÁT VỌNG

Mã số thuế: 5700633046 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Phương
Địa chỉ: Khu Bình Công 1, thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

MINH TUẤN

Mã số thuế: 5700688038 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lò
Địa chỉ: Khu Bình Công II - Thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700743296 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Bình Quyền thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon