Doanh nghiệp tại Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC ĐỘNG HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701045456 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Húc Động, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ HÚC ĐỘNG HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701196705 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà ếch, xã Húc Động, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON HÚC ĐỘNG HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701339897 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Húc Động, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÚC ĐỘNG

Mã số thuế: 5701433674 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Hòa
Địa chỉ: Xã Húc động, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN ĐÌNH TRUNG

Mã số thuế: 5701750627 - Đại diện pháp luật: La A Nồng
Địa chỉ: Nà ếch, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HÚC ĐỘNG

Mã số thuế: 5701840207 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàng
Địa chỉ: Nà ếch, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ GIA HƯNG

Mã số thuế: 5701853527 - Đại diện pháp luật: Trần A Thắng
Địa chỉ: Thôn Lục Ngù, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHE VẰN

Mã số thuế: 5701876531 - Đại diện pháp luật: Lục A Lò
Địa chỉ: Thôn Mó Túc, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH TRÍ

Mã số thuế: 5701934487 - Đại diện pháp luật: Trần A Mỷ
Địa chỉ: Thôn Khe Mó, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ CÁ TẦM BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701989937 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Vũ
Địa chỉ: Thôn Sú Cáu, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon