Doanh nghiệp tại Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC HỒN - HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700798383 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lục Hồn, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẪU GIÁO LỤC HỒN HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701245342 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lục Hồn, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỤC HỒN HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701245374 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lục Hồn, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LỤC HỒN HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701284623 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lục Hồn, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701305721 - Đại diện pháp luật: Trần Hậu Thanh
Địa chỉ: Bản Chuồng, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số thuế: 5701642438 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Thắng
Địa chỉ: Thôn Bản Pạt, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ TÂN CƯỜNG MỚI

Mã số thuế: 5701656335 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu chợ, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ BÌNH AN

Mã số thuế: 5701784915 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn An
Địa chỉ: Thôn Bản Pạt, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ LA ĐOÀN

Mã số thuế: 5701864751 - Đại diện pháp luật: La Tiến Đoàn
Địa chỉ: Thôn Bản Pạt, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HTX PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VI TRANG

Mã số thuế: 5701902326 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Trang
Địa chỉ: Nà Luông, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ TÂM NAM

Mã số thuế: 5701916689 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Nam
Địa chỉ: Thôn Khau Pưởng, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 5701939051 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Cường
Địa chỉ: Lục Nà, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon