Doanh nghiệp tại Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5700909583 - Đại diện pháp luật: Lô Ngọc Hòe
Địa chỉ: Thôn Co Nhan, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÌNH HÚC HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701044540 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Co Nhan xã Tình Húc, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÌNH HÚC HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701173031 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Phạ, xã Tình Húc, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÌNH HÚC HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701190189 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Pha xã Tình Húc, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÌNH HÚC HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701190213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tình Húc, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701245381 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hồng
Địa chỉ: Thôn Nà Phạ, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TRUNG ANH

Mã số thuế: 5701485471 - Đại diện pháp luật: Ngô Tiến Trung
Địa chỉ: Thôn Co Nhan, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5701677751 - Đại diện pháp luật: La Thanh Tú
Địa chỉ: Thôn Co Nhan II, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ HOÀNG GIA THIÊN ÂN

Mã số thuế: 5701806326 - Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Dũng
Địa chỉ: Thôn Nà Kẻ, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ HỢP TIẾN

Mã số thuế: 5701853598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Pắc Liềng, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701855475 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thanh
Địa chỉ: Thôn Co Nhan, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701855517 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thanh
Địa chỉ: Thôn Co Nhan, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5701855556 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thanh
Địa chỉ: Thôn Co Nhan, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5701868587 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Chè
Địa chỉ: Nà Kẻ, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ ĐẠI QUANG

Mã số thuế: 5701870794 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Đại
Địa chỉ: Thôn Co Nhan, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5702004903 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Co Nhan, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

ĐỘI KIỂM TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ & MÔI TRƯỜNG HUYỆN BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5702010784 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Co Nhan 1, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH LIÊU

Mã số thuế: 5702021497 - Đại diện pháp luật: Quy Như Bằng
Địa chỉ: Thôn Co Nha, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon