Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV GREEN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702114046 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Nam Đồng, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH COTO VILLAGE

Mã số thuế: 5702112948 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Homestay Coto Village,Thôn Hồng Hải, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THỦY SẢN THƯƠNG MẠI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702096132 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN VIỆT
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN B-COTO ISLAND

Mã số thuế: 5102002060 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Hạnh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702059490 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Thụy
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH XANH CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702080171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Số nhà 20, phố Nguyễn Tuân, Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

DNTN - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700299338 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Xuôi
Địa chỉ: Thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972909 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

THANH TRA HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972899 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

BAN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972881 - Đại diện pháp luật: Trương Mạnh Cơ
Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972930 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972923 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972916 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972962 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972955 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH VÀ CÔNG THƯƠNG HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700973010 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972994 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972987 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700973042 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon