Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Thị Trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THỦY SẢN THƯƠNG MẠI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702096132 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN VIỆT
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN B-COTO ISLAND

Mã số thuế: 5102002060 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Hạnh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702059490 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Thụy
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH XANH CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702080171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Số nhà 20, phố Nguyễn Tuân, Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

DNTN - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700299338 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Xuôi
Địa chỉ: Thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972909 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

THANH TRA HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972899 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

BAN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972881 - Đại diện pháp luật: Trương Mạnh Cơ
Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972930 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972923 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972916 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972962 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972955 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH VÀ CÔNG THƯƠNG HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700973010 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972994 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700972987 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700973042 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700973035 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700973028 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon