Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV GREEN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702114046 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Nam Đồng, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH COTO VILLAGE

Mã số thuế: 5702112948 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Homestay Coto Village,Thôn Hồng Hải, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TIẾN HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700973130 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TIẾN HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700973155 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trường Xuân, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG TIẾN HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5700973187 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5701699642 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hải Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC THỦY SẢN, DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ VẬN TẢI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701770863 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Động
Địa chỉ: Thôn Nam Đồng, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1TV DU LỊCH HỒNG VÀN - CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701847629 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Cảnh
Địa chỉ: Thôn Hồng Hải, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1TV SƠN TRANG

Mã số thuế: 5701849979 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Nam Đồng, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701851110 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Kỳ
Địa chỉ: Thôn hải Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ HỒNG HẢI

Mã số thuế: 5701856542 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Thủy
Địa chỉ: Thôn Hồng Hải, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HIẾU VN

Mã số thuế: 5701910380 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vũ Anh
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG MINH

Mã số thuế: 5701912645 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Khoa
Địa chỉ: Thôn Hải Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ COTO BAY

Mã số thuế: 5701927458 - Đại diện pháp luật: PhạmThanh Bình
Địa chỉ: Khu kho gạo (cũ), thôn Hồng Hải, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

BAN QUẢN LÝ ĐIỂM THAM QUAN TRẠM HẢI ĐĂNG CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702002825 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Hải Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon