Doanh nghiệp tại Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5702059645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Hiếu
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN QN

Mã số thuế: 5702059109 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Phố Lý A Coỏng, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

DOANH NGHIỆP TN - XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700101972 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Quang
Địa chỉ: Km số 2, phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRUNG TÂM THUỶ LỢI - GIAO THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700370710 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ninh
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI YẾN

Mã số thuế: 5700371062 - Đại diện pháp luật: La Quý Hải
Địa chỉ: Số 14, Phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH PHÁT LỘC

Mã số thuế: 5700436263 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Ngời
Địa chỉ: Số 122 phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ

Mã số thuế: 5700478834 - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Sưu
Địa chỉ: Số 42, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HTX HẢI CƯỜNG THỊ TRẤN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700511143 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Nhâm
Địa chỉ: Phố Lỷ A Coỏng, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TUẤN DƯƠNG

Mã số thuế: 5700760774 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đản
Địa chỉ: Số 127 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HỒNG ÁNH NGỌC

Mã số thuế: 5700949240 - Đại diện pháp luật: Hứa Như Anh
Địa chỉ: Phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700950126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700950140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700950133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Lỷ A Coỏng, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700950158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700950302 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN ĐẦM HÀ HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700950366 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Trần Phú, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐẦM HÀ HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700950359 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Minh Khai, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700952500 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thương
Địa chỉ: phố Trần Phú, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700952490 - Đại diện pháp luật: Tô Xuân Lợi
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700959249 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Xem thêm
Administratoricon