Doanh nghiệp tại Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP QUẢNG AN

Mã số thuế: 5702116396 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Khanh
Địa chỉ: Thôn Thìn Thủ, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN THIÊN KIM

Mã số thuế: 5702109487 - Đại diện pháp luật: Lỷ Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Làng Ngang, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG AN HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700971133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng An, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG AN

Mã số thuế: 5700971165 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Hồng
Địa chỉ: Quảng An, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG AN I HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700971214 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng An, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG AN HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700975628 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng An, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG AN

Mã số thuế: 5701670548 - Đại diện pháp luật: Hà Kim Nhung
Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HTX SXKD, DV NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG BA NHẤT

Mã số thuế: 5701794039 - Đại diện pháp luật: Chìu Quay Chắn
Địa chỉ: Nhà ông Chìu Quay Chắn - Thôn Làng Ngang, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG THANH THỦY

Mã số thuế: 5701820592 - Đại diện pháp luật: Sềnh A Pẩu
Địa chỉ: Nhà ông: Sềnh A Pẩu - Thôn Nà Pá, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MẠNH ĐỨC

Mã số thuế: 5701838039 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mạnh
Địa chỉ: Nhà ông: Trần Văn Mạnh - Thôn Đông Thành, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG NAM HẢI AN

Mã số thuế: 5701874848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Thôn Hải An, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ CHUKA

Mã số thuế: 5701942093 - Đại diện pháp luật: Lỷ A Tài
Địa chỉ: Nhà ồng Lỷ A Tài, thôn Mào Sán Cáu, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HTX ĐẠI LA

Mã số thuế: 5702009820 - Đại diện pháp luật: La Văn Tư
Địa chỉ: Thôn Làng Ngang, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẾ HỒI QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702043236 - Đại diện pháp luật: Lỷ A Tài
Địa chỉ: Thôn Làng Ngang, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon