Doanh nghiệp tại Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5702115346 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thúy Hà
Địa chỉ: Bản Mào Liểng, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG LÂM HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700952483 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LÂM HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700971140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG LÂM HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700971253 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5701672055 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tý
Địa chỉ: Xã Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HẢI LỘC QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5701737062 - Đại diện pháp luật: Dịp Văn Thủy
Địa chỉ: Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ QUẾ LÂM

Mã số thuế: 5701760960 - Đại diện pháp luật: Chíu Sáng Phat
Địa chỉ: Nhà ông Chíu Sáng Phat Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG HƯNG 86

Mã số thuế: 5701935917 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Hà
Địa chỉ: Bản Tài Lý Sái, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM NGHIỆP HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 5701959844 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hiệp
Địa chỉ: Nhà ông Lỷ Văn Long, Bản Lý Xáy Chảy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon