Doanh nghiệp tại Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG LỢI HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700950341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Lợi, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỢI HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700971197 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Lợi, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG LỢI HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700971246 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Lợi, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI TIẾN

Mã số thuế: 5701195814 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Thiết
Địa chỉ: ông Trần Bá Thiết, Thôn An Lợi, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LỢI

Mã số thuế: 5701608645 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI HIẾU

Mã số thuế: 5701681370 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điển
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 5701747631 - Đại diện pháp luật: Ty Văn Bích
Địa chỉ: Nhà ông: Ty Văn Bích - Thôn Trung Sơn, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI QUANG HIẾU

Mã số thuế: 5701935441 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG LỢI

Mã số thuế: 5702009813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lợi
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon