Doanh nghiệp tại Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG & KHOÁNG SẢN VŨ GIA

Mã số thuế: 5702086913 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Thành
Địa chỉ: Số 86 Thôn Tân Hợp, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700773413 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Tân Thanh, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700952476 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Tân, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG TÂN HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700959150 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Tân, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÂN HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5701007411 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Tân, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG THCS - THPT LÊ LỢI

Mã số thuế: 5701378695 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Hợp, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TÂN

Mã số thuế: 5701670594 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tâm
Địa chỉ: Thôn Tân Liên, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUYỀN HIỀN

Mã số thuế: 5701816941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyền
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV MÁY XÚC DUY PHONG

Mã số thuế: 5701873259 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Tân Hợp, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP YÊN KIỀU

Mã số thuế: 5701903841 - Đại diện pháp luật: Ty Văn Yên
Địa chỉ: Thôn Tân Liên, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HTX CHĂN NUÔI THÚ Y VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẢO AN

Mã số thuế: 5701929494 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Anh
Địa chỉ: Nhà ông Đào Văn Anh, Thôn Tân Hợp, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI BÌNH THỊNH

Mã số thuế: 5701992513 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Anh
Địa chỉ: Thôn Tân Hợp, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH BẢO HÂN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702022451 - Đại diện pháp luật: Ty Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Tân Liên, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦM HÀ - QN

Mã số thuế: 5702039159 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Thanh, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon