Doanh nghiệp tại Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÀNH NAM VINA

Mã số thuế: 5702113557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nam
Địa chỉ: Thôn Bình Nguyên, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN BÌNH HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700971126 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN BÌNH HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700971207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN BÌNH HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5700971239 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Đàn
Địa chỉ: Thôn Tân Trung, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON TÂN BÌNH

Mã số thuế: 5701612232 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHINH CHIẾN

Mã số thuế: 5701720781 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chinh
Địa chỉ: Thôn Bình Nguyên, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TÂN HẢI

Mã số thuế: 5701731991 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Mân
Địa chỉ: Nhà văn hóa thôn Tân Việt, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 5701762661 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đăng
Địa chỉ: Km6 - Thôn Bình Nguyên, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NUÔI TRỒNG TỔNG HỢP TÂN TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 5701764563 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tân
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Tân - Thôn Bình Hải, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 5701821814 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khoan
Địa chỉ: Nhà ông: Hoàng Văn Khoan - Thôn Bình Nguyên, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU KHÔNG NUNG ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5701845981 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Duy
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH PHÚC THẾ

Mã số thuế: 5701856013 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Bình Hải, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5701885913 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Bình Nguyên, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TÂN BÌNH

Mã số thuế: 5701900590 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP GIA KHÁNH

Mã số thuế: 5701947239 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Thụy
Địa chỉ: Nhà ông Hứa Văn Thụy, thôn Tân Lương, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN MỪNG CÔNG

Mã số thuế: 5701950175 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Minh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚ 969

Mã số thuế: 5701954532 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Quỳnh
Địa chỉ: Bình Nguyên, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH LINH TRANG HƯƠNG

Mã số thuế: 5701982787 - Đại diện pháp luật: Dương Đăng Khi
Địa chỉ: Thôn Tân Việt, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon