Doanh nghiệp tại Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÁI CHIÊN - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700644714 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cái Chiên, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ CÁI CHIÊN - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700911663 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 xã Cái Chiên, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ - XÃ CÁI CHIÊN

Mã số thuế: 5701649426 - Đại diện pháp luật: Đội Thuế Liên Xã - Xã Cái Chiê
Địa chỉ: UBND xã cái chiên, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN CÁI CHIÊN

Mã số thuế: 5701760174 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Đầu Rồng, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5701811044 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Theo
Địa chỉ: Thôn Vạn Cả, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CÁI CHIÊN

Mã số thuế: 5701823642 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn Đầu Rồng, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH CÁI CHIÊN

Mã số thuế: 5702045339 - Đại diện pháp luật: Lương Tiến Đạt
Địa chỉ: thôn Cái Chiên, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon