Doanh nghiệp tại Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT SÁNG

Mã số thuế: 5702116861 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Biển
Địa chỉ: Thôn Cái Tó, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐƯỜNG HOA - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700644697 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đường Hoa, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỜNG HOA - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700845019 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5 xã Đường Hoa, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐƯỜNG HOA - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700862776 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đường Hoa, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON ĐƯỜNG HOA

Mã số thuế: 5701307077 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ - XÃ ĐƯỜNG HOA

Mã số thuế: 5701649306 - Đại diện pháp luật: Đội Thuế Liên Xã - Xã Đường Ho
Địa chỉ: UBND xã Đường Hoa, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TTD

Mã số thuế: 5701931380 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ MÂY SONG CÁT THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 5701966094 - Đại diện pháp luật: Phùn A Nhì
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DVTM TỔNG HỢP NÔNG-LÂM-NGƯ NGHIỆP VÀ KINH DOANH VLXD CAM HẠNH

Mã số thuế: 5701984664 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cam
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI PHÁT

Mã số thuế: 5702037338 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Vân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon