Doanh nghiệp tại Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG ĐIỀN - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700644552 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Điền, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG ĐIỀN

Mã số thuế: 5700669437 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG ĐIỀN

Mã số thuế: 5701289170 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Điền, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG ĐIỀN

Mã số thuế: 5701309437 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ - XÃ QUẢNG ĐIỀN

Mã số thuế: 5701649377 - Đại diện pháp luật: Đội Thuế Liên Xã - Xã Quảng Đi
Địa chỉ: UBND xã Quảng Điền, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 5701704878 - Đại diện pháp luật: Li Kedong
Địa chỉ: Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TEXHONG NGÂN HÀ

Mã số thuế: 5701732829 - Đại diện pháp luật: Tao Hui
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐỨC LONG

Mã số thuế: 5701746490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lán
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mã số thuế: 5701772317 - Đại diện pháp luật: Li Kedong
Địa chỉ: Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TEXHONG KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM

Mã số thuế: 5701795272 - Đại diện pháp luật: Tao Hui
Địa chỉ: Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HOA LỢI ĐẠT (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 5701795297 - Đại diện pháp luật: Zhao Wei Jing
Địa chỉ: Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHINH THƠM

Mã số thuế: 5701806125 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chinh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH NHUỘM TEXHONG VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mã số thuế: 5701808323 - Đại diện pháp luật: Tao Hui
Địa chỉ: Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH TOÀN CẦU

Mã số thuế: 5701817656 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DỆT MAY BẮC GIANG VIỆT NAM

Mã số thuế: 5701820634 - Đại diện pháp luật: Gu Guang Rong
Địa chỉ: Khu công nghiệp Texhong - Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐÔNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 5701823709 - Đại diện pháp luật: Kure Yoshiaki
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Texhong, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐÔNG VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mã số thuế: 5701842317 - Đại diện pháp luật: Kure Yoshiaki
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Texhong, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEW HÀ TIÊN

Mã số thuế: 5701842596 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HOA LỢI ĐẠT (VIỆT NAM) NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mã số thuế: 5701859800 - Đại diện pháp luật: Qian Zhen Hong
Địa chỉ: Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HIẾU DŨNG

Mã số thuế: 5701883345 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đảm
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon