Doanh nghiệp tại Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI QUẢNG SƠN

Mã số thuế: 5702115339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Cấu Phùng, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

DNTN TRẦN BÁU

Mã số thuế: 5700642347 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Báu
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG SƠN - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700644640 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG SƠN II- HẢI HÀ

Mã số thuế: 5701036719 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5701282400 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG SƠN

Mã số thuế: 5701307013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG SƠN I

Mã số thuế: 5701589375 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ - XÃ QUẢNG SƠN

Mã số thuế: 5701649296 - Đại diện pháp luật: Đội Thuế Liên Xã - Xã Quảng Sơ
Địa chỉ: UBND xã Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRÚC BÀI SƠN

Mã số thuế: 5701768293 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Đức
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XUÂN TÙNG QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701781248 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Mạnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP MINH ĐĂNG

Mã số thuế: 5701836666 - Đại diện pháp luật: Tổng Minh Đăng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN QUẢNG SƠN

Mã số thuế: 5701948144 - Đại diện pháp luật: Chìu Văn Hiếng
Địa chỉ: Bản Pạc Sủi, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon