Doanh nghiệp tại Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THẮNG - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700644538 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Thắng, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG THẮNG - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700669412 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Thắng, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THẮNG - HẢI HÀ

Mã số thuế: 5701036684 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Thắng, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THẮNG

Mã số thuế: 5701075877 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ - XÃ QUẢNG THẮNG

Mã số thuế: 5701649345 - Đại diện pháp luật: Đội Thuế Liên Xã - Xã Quảng Th
Địa chỉ: UBND xã Quảng Thắng, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẶNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 5701747416 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Chính
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 5701886561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP ĐẠI LỰC

Mã số thuế: 5701946281 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lực
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG HÙNG PHONG

Mã số thuế: 5701984569 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon