Doanh nghiệp tại Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SHD QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702063257 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đại
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THIÊN BẢO HÂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 5702056482 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhị
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THỊNH - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700644626 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Thịnh, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG THỊNH - HUYỆN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5700847136 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THỊNH

Mã số thuế: 5701036691 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Thịnh, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THỊNH

Mã số thuế: 5701282425 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ - XÃ QUẢNG THỊNH

Mã số thuế: 5701649289 - Đại diện pháp luật: Đội Thuế Liên Xã - Xã Quảng Th
Địa chỉ: UBND xã Quảng Thịnh, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV 428

Mã số thuế: 5701849993 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thành
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ÁI QUỐC

Mã số thuế: 5701949902 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG THỊNH

Mã số thuế: 5701953264 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Việt
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI LAN LINH LINH

Mã số thuế: 5702052706 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Quý
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon