Doanh nghiệp tại Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ TRANG HỒNG SƠN

Mã số thuế: 5700101796 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Bình
Giấy phép số: 0026-HB
Địa chỉ: Khu 10, thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THĂNG LONG

Mã số thuế: 5700360871 - Đại diện pháp luật: Gatot Kustyadji Soeradji
Địa chỉ: Xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

Mã số thuế: 5700378910 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

DNTN - XÍ NGHIỆP BÌNH MINH HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700431515 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn An Biên 2, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH AN TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 5700535296 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn An Biên 2, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5700546153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Cường
Địa chỉ: Đồng Tâm, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM VÀ XÂY DỰNG HẠ LONG I

Mã số thuế: 5700594407 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Gấm
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THĂNG LONG NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mã số thuế: 5700607938 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Mã số thuế: 5700669596 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Lâm
Địa chỉ: Xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THĂNG LONG 2

Mã số thuế: 5700669606 - Đại diện pháp luật: Asruddin
Địa chỉ: , Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 5700730307 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mã số thuế: 5700769872 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH HẠ LONG - 135

Mã số thuế: 5700904585 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT WAY

Mã số thuế: 5700931003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn An Biên 2, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÊ LỢI HUYỆN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700949949 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bằng Xăm, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LỢI HUYỆN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700950278 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hồng Hà
Địa chỉ: Thôn Bằng Xăm, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 13 HUYỆN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700970732 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI -HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700988257 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân tiến, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHƯ Ý

Mã số thuế: 5701133889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP LÊ LỢI

Mã số thuế: 5701260502 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thu Phương
Địa chỉ: Tổ 9, Thôn Bằng Xăm, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon