Doanh nghiệp tại Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG LA HUYỆN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700949931 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LA - HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700988419 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢNG LA HUYỆN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5701276823 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LA

Mã số thuế: 5701354630 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG TRANG QUẢNG LA

Mã số thuế: 5701659230 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hà
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢN SEN

Mã số thuế: 5701686026 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG DƯỢC XANH TINH HOA

Mã số thuế: 5701772652 - Đại diện pháp luật: Vũ Nhật Dung
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH AN BÌNH SANG

Mã số thuế: 5701810770 - Đại diện pháp luật: Lý Bội Hùng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH AN VINH KHANG

Mã số thuế: 5701815747 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Khánh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MAI NÔNG NGHIỆP QUẢNG LA 6B

Mã số thuế: 5701845942 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Long
Địa chỉ: Thôn 6B, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH AN TOÀN BẢO NGỌC

Mã số thuế: 5702018208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon