Doanh nghiệp tại Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÀI THƠ

Mã số thuế: 5700378325 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Làng, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DIỄN LOAN

Mã số thuế: 5700463122 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5700465842 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Đạt
Địa chỉ: Thôn Đồng Vải, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Mã số thuế: 5700466028 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Đức
Địa chỉ: , Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mã số thuế: 5700596690 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUNG HUY

Mã số thuế: 5700605320 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Quang
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 5700683625 - Đại diện pháp luật: Harish Chandra Taparia
Địa chỉ: Thôn Làng, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG NHẤT HUYỆN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700949963 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT- HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700988232 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỐNG NHẤT- HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700988497 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Làng, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH HIẾU

Mã số thuế: 5701289396 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ninh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC VUI

Mã số thuế: 5701300498 - Đại diện pháp luật: Lương Minh Ngọc
Địa chỉ: Thôn Làng, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOA XUÂN THẮNG

Mã số thuế: 5701322798 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 5701426998 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn chợ, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HỒNG LIÊN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701430747 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Hồng
Địa chỉ: Xóm chợ, thôn 2, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT - TIỀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5701504734 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TOÀN VŨ QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701505463 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Vũ
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM BÍNH

Mã số thuế: 5701640617 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bính
Địa chỉ: Xích Thổ, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MAI ĐẠT

Mã số thuế: 5701677416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn ThịMai
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC MỎ DLH

Mã số thuế: 5701693312 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Đồng Vải, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon