Doanh nghiệp tại Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5700435164 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Tân
Địa chỉ: Thôn Bãi Cát, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ OAI HUYỆN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700949956 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VŨ OAI HUYỆN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5700950246 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701055334 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Sơn
Địa chỉ: Thôn Đồng Rùa, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON VŨ OAI

Mã số thuế: 5701532795 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thăng
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRƯỜNG PHÁT HẠ LONG

Mã số thuế: 5701770253 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV VŨ TUẤN

Mã số thuế: 5701785362 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Rùa, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN LẠC VIÊN INDEVCO

Mã số thuế: 5701793518 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯỢNG LỘC

Mã số thuế: 5701837878 - Đại diện pháp luật: Vũ Tùng Lâm
Địa chỉ: Thôn Lán Dè, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VĂN SẮC

Mã số thuế: 5701838198 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Sắc
Địa chỉ: Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠT HBO

Mã số thuế: 5701861398 - Đại diện pháp luật: Liêu Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VŨ OAI

Mã số thuế: 5701896908 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đông Sang, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐÔNG BẮC - HẠ LONG GROUP

Mã số thuế: 5701920639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Trường
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN GIA BTT

Mã số thuế: 5701923171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Bãi Cát, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH KINH TẾ HẠ LONG GROUP

Mã số thuế: 5701956716 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV BẢO NGUYÊN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5701968648 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Toàn
Địa chỉ: , Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP VŨ OAI

Mã số thuế: 5702009972 - Đại diện pháp luật: Ôn Văn Bảy
Địa chỉ: Thôn Đồng Cháy, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon