Doanh nghiệp tại Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔNG HẢI QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5700471525 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Song
Địa chỉ: Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH ANH

Mã số thuế: 5700894721 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trụ
Địa chỉ: Thôn Làng Đài, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI ĐÔNG HUYỆN TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5700928258 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Hải, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHONG DỤ HUYỆN TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5700928272 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tềnh Pò Phong Dụ, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG HẢI HUYỆN TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5700946680 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Hải, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HẢI HUYỆN TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5700960413 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm xã, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HẢI HUYỆN TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5701066110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG BẮC

Mã số thuế: 5701424091 - Đại diện pháp luật: Tôn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Làng Đài, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THẮNG LỢI

Mã số thuế: 5701741333 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Làng Đài, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG THÀNH - TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5701754639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: Thôn Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MAI TUẤN ANH

Mã số thuế: 5701765158 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Tình
Địa chỉ: Thôn Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 5701918397 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hân
Địa chỉ: Thôn Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ TRÀNG

Mã số thuế: 5701938072 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Hà Tràng Đông, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM SẠCH ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 5701980860 - Đại diện pháp luật: La Thị Thiết
Địa chỉ: Làng Đài, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MIỀN ĐÔNG

Mã số thuế: 5702015969 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Làng Đài, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THÔNG

Mã số thuế: 5702033975 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thông
Địa chỉ: Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 5702039487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trụ
Địa chỉ: Thôn Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon