Doanh nghiệp tại Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN TPX

Mã số thuế: 5702096485 - Đại diện pháp luật: BÙI CÔNG HƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÚC AN

Mã số thuế: 5702020260 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN BÁ

Mã số thuế: 5702054742 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI 668

Mã số thuế: 5700510975 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Học
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THÀNH

Mã số thuế: 5700657985 - Đại diện pháp luật: Trần Khải
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG RUI HUYỆN TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5700928226 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung xã Đồng Rui, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ ĐỒNG RUI HUYỆN TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5701066054 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG RUI

Mã số thuế: 5701688457 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN PHÚ HUY

Mã số thuế: 5701719095 - Đại diện pháp luật: Văn Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI NHẠN

Mã số thuế: 5701743690 - Đại diện pháp luật: Phạm Hải Nhạn
Địa chỉ: Thôn thượng, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 5701749822 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiêu
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5701772194 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN ĐỒNG RUI

Mã số thuế: 5701977917 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đoàn
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÚC AN

Mã số thuế: 5102020260 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TRỌNG QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702034104 - Đại diện pháp luật: Lương Thúy Hòa
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 3H TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5702053442 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon