Doanh nghiệp tại Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5702092515 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Dũng
Địa chỉ: Thôn Ký Vầy, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÀI XUYÊN - HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5700677036 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ký Vầy, xã Đài Xuyên, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON ĐÀI XUYÊN HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5701071022 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Châm
Địa chỉ: Thôn Ký Vầy xã Đài Xuyên, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÀI XUYÊN

Mã số thuế: 5701684036 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hải
Địa chỉ: Thôn Kỳ Vầy, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HƯNG MTĐ

Mã số thuế: 5701906105 - Đại diện pháp luật: Châu Minh Hạt
Địa chỉ: Xuyên Hùng, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐÀI XUYÊN

Mã số thuế: 5701965407 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Luận
Địa chỉ: Xuyên Hùng, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP ĐÀI VAN

Mã số thuế: 5702012277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thiếc
Địa chỉ: thôn Đài Van, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DIỆP THÀNH KỲ

Mã số thuế: 5702014789 - Đại diện pháp luật: Điệp Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Voòng Tre, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN GUANG JI FA

Mã số thuế: 5702054157 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Vòong Tre, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon