Doanh nghiệp tại Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VÂN LONG 83

Mã số thuế: 5702108074 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lam Anh
Địa chỉ: Số 1197, Thôn Đông Thành, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV VŨ TIẾN

Mã số thuế: 5702100131 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoàn
Địa chỉ: Thôn Khe Ngái, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC LỘC 68

Mã số thuế: 5702061193 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Phước
Địa chỉ: Thôn Đồng Cậy, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV HẠ TẦNG ĐỨC CHUNG

Mã số thuế: 5702065247 - Đại diện pháp luật: BÙI ĐỨC CHUNG
Địa chỉ: Thôn Tràng Hương, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG DS

Mã số thuế: 5702065279 - Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN DƯỠNG
Địa chỉ: Thôn Tràng Hương, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI VÂN PHONG

Mã số thuế: 5702064363 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lý Xuân Phong
Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5700680046 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Giữa, xã Đoàn Kết, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐOÀN KẾT HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5700977079 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hảo
Địa chỉ: xã Đoàn Kết, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN KẾT HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5700977093 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiên
Địa chỉ: Thôn Bò Lạy, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5701164171 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoàn Kết, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MAI THẮNG

Mã số thuế: 5701196180 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Bành
Địa chỉ: Thôn Giữa, xã Đoàn Kết, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU TUẤN LINH

Mã số thuế: 5701486852 - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Hoan
Địa chỉ: Thôn Khe Ngái, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀI XUYÊN

Mã số thuế: 5701679773 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đài Xuyên, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG DƯƠNG QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701742489 - Đại diện pháp luật: Từ Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Tràng Hương, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HÀ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5701775886 - Đại diện pháp luật: Vũ Công Hoan
Địa chỉ: . Thôn Đồng Cậy, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHE MAI

Mã số thuế: 5701803572 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ TÂY NAM QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701870473 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Lớn
Địa chỉ: Thôn Đồng Cậy, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG MINH VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5701886882 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thành Quân
Địa chỉ: Thôn Khe Ngái, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1TV TÂM TÌNH

Mã số thuế: 5701906881 - Đại diện pháp luật: Từ Văn Tình
Địa chỉ: Thôn Tràng Hương, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5701925299 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Sơn
Địa chỉ: Cảng Hàng Không Quốc tế Vân Đồn, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon