Doanh nghiệp tại Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỢNG QUYỀN

Mã số thuế: 5702073777 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phượng.
Địa chỉ: Thôn Cống Tây, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẮNG LỢI - HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5700668994 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, xã Thắng Lợi, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ THẮNG LỢI HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5700971380 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 xã Thắng Lợi, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON THẮNG LỢI

Mã số thuế: 5701411705 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cống Đông, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VƯƠNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5701670033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ANH QUÂN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 5701674870 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tải
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 5701765077 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiểu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN PHÚC HẢI

Mã số thuế: 5701765052 - Đại diện pháp luật: Đinh Hữu Hè
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon