Doanh nghiệp tại Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 5702068209 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Thôn Đài Làng, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN

Mã số thuế: 5700333042 - Đại diện pháp luật: Lương Phan Sơn
Địa chỉ: Thôn Đài Chuối, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN YÊN - HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5700677029 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vạn Yên, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI PHÁT

Mã số thuế: 5700846333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bình
Địa chỉ: Thôn Đài Mỏ, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ VẠN YÊN HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5700971052 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đài Mỏ xã Vạn Yên, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON VẠN YÊN HUYỆN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5701066262 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn Đài Mỏ xã Vạn Yên, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VẠN HOA

Mã số thuế: 5701497967 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Đại Làng, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG TRANG VẠN YÊN

Mã số thuế: 5701733741 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn Cái Bầu, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN (NỘP THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Mã số thuế: 5701907162 - Đại diện pháp luật: Hồ Kiều Nga
Địa chỉ: Thôn Đài Chuối, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÂN ĐỒN WHITE PEARL

Mã số thuế: 5701918566 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Trung
Địa chỉ: Thôn Đài Mỏ, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5701930362 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Bảo
Địa chỉ: Thôn Đài Sơn, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀN HƯƠNG ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 5701930411 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Nhiên
Địa chỉ: Thôn Đài Làng, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY THIÊN SƠN VÂN ĐỒN

Mã số thuế: 5701948754 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Công
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Đồng Dọng, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ HẢI YẾN

Mã số thuế: 5701952133 - Đại diện pháp luật: Phạm Hải Yến
Địa chỉ: Cái Bầu, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ VẠN VÂN

Mã số thuế: 5701979382 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Cái Bầu, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 5702051371 - Đại diện pháp luật: Nông Sỹ Cao
Địa chỉ: Thôn 10/10, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon