Doanh nghiệp tại Xã Hải Đông, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI ĐÔNG - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5700621410 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HƯƠNG THU

Mã số thuế: 5700628180 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Bé
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HÁN VŨ

Mã số thuế: 5700628208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hán
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẪU GIÁO HẢI ĐÔNG - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5700639496 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hải Đông, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẢI ĐÔNG - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5700651302 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHONG

Mã số thuế: 5700673433 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lãm
Địa chỉ: Km 8, thôn 6, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI ĐÔNG

Mã số thuế: 5700960533 - Đại diện pháp luật: Mạc Quang Thái
Địa chỉ: Phòng hội nông dân UBND xã Hải Đông, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN TUYẾN

Mã số thuế: 5701039357 - Đại diện pháp luật: Đồng Xuân Tuyến
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI ĐÔNG TP.MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5701289607 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM HƯNG

Mã số thuế: 5701489677 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiều Hưng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGƯ QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701653366 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy Dung
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT KHUYÊN

Mã số thuế: 5701711000 - Đại diện pháp luật: Đinh Trần Tuyết
Địa chỉ: Km 12, thôn 8, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HỢP HIỆU

Mã số thuế: 5701716376 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hiệu
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG MC

Mã số thuế: 5701730934 - Đại diện pháp luật: Hà Tiến Hùng
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH PHÁT LỘC

Mã số thuế: 5701751797 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Dân
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5701770912 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lệnh
Địa chỉ: Thôn 4 Hải Đông, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN THĂNG BÌNH

Mã số thuế: 5701774258 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Lương
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH LAM

Mã số thuế: 5701776382 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thanh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XNK THÀNH HIẾU

Mã số thuế: 5701828672 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thực
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HẢI ĐÔNG MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5701831040 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Hải Đông, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon